apptechpoint

Jinsi Ya Kubet German: Chấn thương của Jing Duo’an không được lựa chọn nghiêm trọng để được lựa chọn bởi đội Đức.

Giờ Bắc Kinh, ngày 17 tháng 8 Theo Sportbuzzer truyền thông Đức, kubet77 Huấn luyện viên của Manchester City Guardiola cũng nói trong một cuộc phỏng vấn bài viết: “Vai của anh ấy là một vấn đề, ngày mai (Thứ Hai), “Thành phố Manchester” này cũng là điểm hàng bác sĩ sẽ kiểm tra anh ấy, và Đến lúc này chúng ta sẽ thấy tình huống gì, Là đội mạnh nhất thế giới có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra. “Theo phương tiện truyền thông Đức, ku casino chấn thương của Jing Duo’an không nghiêm trọng. Các vấn đề về vai của anh ta không ảnh hưởng đến các biểu ngữ thế giới tiếp theo. Một vài tuần trước. Truyền thông qua điện thoại chi tiết với Duo’an của Bắc Kinh,